Xử lý Crom và Natri xyanua trong nước thải Xi Mạ

Thanh An » Xử lý Crom và Natri xyanua trong nước thải Xi Mạ

Nước thải của ngành xi mạ chứa hàm lượng cao thành phần muối vô cơ và các kim loại nặng. Tùy theo kim loại của lớp mạ mà nước thải của ngành xi mạ có thể là đồng, kẽm, crom, niken ….  Các loại muối vô cơ trong nước thải ngành xi mạ chứa các độc tố như xyanua, sunfat, amoni, cromat … Trong đó, hợp chất độc nhất và nguy hiểm nhất là hợp chất từ kim loại với xyanua như natri xyanua, đồng xyanua …

Trong nước thải ngành xi mạ cũng có một số chất hữu cơ như chất tạo bông, chất hoạt động bề mặt … Tuy nhiên những chất hữu cơ này không thuộc đối tượng xử lý bởi chỉ tiêu BOD, COD thường rất thấp.

Link download tài liệu:

Xử lý nước thải xi mạ.pdf

Gallery

Sản phẩm