TUYỂN DỤNG

Thanh An » TUYỂN DỤNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Giám sát thi công lắp đặt công nghệ:

– Lập kế hoạch, tổ chức thi công công trình.
– Giám sát đội thi công theo tiêu chuẩn công ty, đảm bảo chất lượng, tiến độ, ATLĐ, vệ sinh môi trường.
– Phối hợp tổ chức nghiệm thu công trình với Chủ đầu tư, nội bộ.
– Bóc tách vật tư công nghệ.

2. Kỹ thuật vận hành:

– Kiểm tra, theo dõi và báo cáo ngay các sự cố, sự bất hợp lý của quy trình vận hành khi áp dụng thục tế vận hành.
– Đưa ra ý kiến đề xuất các biện pháp, phương án xử lý điều chỉnh để ổn định quy trinh vận hành
– Đề xuất các vật tư, thiết bị, thiết bị bảo hộ cần thiết để phục vụ cho công tác vận hành công trình.
– Báo cáo công việc, tình hình công trình, sự cố trong quá trình vận hành.