Thanh An » Tin Tức » Page 3

Việt Nam sẽ có 6 đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh là phương thức quan trọng để Việt Nam tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng

Lắp đặt cơ điện công trình

Với đội ngũ kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện và công nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm thi công lắp cơ điện (M&E) công trình xử lý nước

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI

1.  NGUỒN GỐC PHÁT SINH NGUỒN NƯỚC THẢI Nước thải của Nhà hàng tiệc cưới phát sinh từ các nguồn sau: – Nguồn nước thải từ các khu vục nhà ăn, nhà

Gallery

Sản phẩm