Dây chuyền sản xuất găng tay cao su tự động

Thanh An » Dây chuyền sản xuất găng tay cao su tự động

Dây chuyền sản xuất găng tay tự động từ khâu phối trộn nguyên liệu, dây chuyền sản xuất găng tay, ra găng tay thành phẩm. Quy trình sản xuất găng tay cao su bao gồm rất nhiều công đoạn tỉ mỉ để đảm bảo sản phẩm không có lỗi nào dù là nhỏ nhất.

Gallery

Sản phẩm