Công nghệ xử lý

Thanh An » Công nghệ xử lý

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO

Thuyết minh quy trình công nghệ Hệ thống lọc nước RO sử dụng cho mục đích sinh hoạt Xử lý bậc 1: Nước được dẫn qua cột lọc đa năng. Đây

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO

I. Tổng quan về nước thải chăn nuôi heo 1. Đặc tính nước thải chăn nuôi heo Nước thải chăn nuôi heo có hàm lượng các chất hữu cơ, chất

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI

1.  NGUỒN GỐC PHÁT SINH NGUỒN NƯỚC THẢI Nước thải của Nhà hàng tiệc cưới phát sinh từ các nguồn sau: – Nguồn nước thải từ các khu vục nhà ăn, nhà

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Với mong muốn môi trường sống ngày càng được cải thiện, vấn đề quản lý nước thải sinh hoạt được thực hiện dễ dàng hơn để phù hợp với sự

Gallery

Sản phẩm