Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử Photpho bằng hóa chất

Thanh An » Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử Photpho bằng hóa chất

Ảnh hưởng của pH, hàm lượng chất kết tủa và các thông số vận hành (khuấy chậm và thời gian lắng) đến quá trình xử lý photpho bằng nhôm sunphat trong nước thải có độ kiềm thấp (< 50 mg/L tính theo CaCO3) được thực hiện bằng thiết bị Jar-test. Kết quả thu được hàm lượng của nhôm sunphat bổ sung và hiệu quả xử lý photpho phụ thuộc vào pH của nước thải sau khi bổ sung chất kết tủa. pH tối ưu cho quá trình k ết tủa photphat đạt hiệu quả nằm trong khoảng 5,7 – 5,9. Thời gian tối ưu của giai đoạn khuấy chậm và giai đoạn lắng là 20 phút. Trong nghiên cứu này, khi áp dụng tỷ lệ mol giữa Al:P là 3:1 ở điều kiện pH 7, nồng độ photpho trong nước sau xử lý thấp hơn 0,3 mg/L.

Link download tài liệu:

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử Photpho bằng hóa chất.pdf

 

Gallery

Sản phẩm