XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO

Thanh An » XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO

I. Tổng quan về nước thải chăn nuôi heo

1. Đặc tính nước thải chăn nuôi heo

Nước thải chăn nuôi heo có hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng cao được biểu thị qua các thông số như: COD, BOD5, SS… Ngoài ra, trong nước thải chăn nuôi heo có chứa hàm lượng N và P cao. Bên cạnh đó còn có chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh dịch vô cùng nguy hiểm ảnh hướng đến sức khỏe của con người cũng như động vật khác trong khu vực.

Trong các khu trang trại chăn nuôi lợn, biện pháp dọn vệ sinh phân chuồng đơn giản tiết kiệm thời gian là sử dụng nước để rửa. Nước thải sau cùng chứa hàm lượng chất hữu cơ chiếm 70-80% gồm hidrat carbon, acid amin, protit, chất béo, cellulose và các dẫn xuất của chúng có trong phân và thức ăn thừa. Bên cạnh đó có các chất hữu cơ dễ phân hủy, các chất vô cơ chiếm 20-30% gồm đất, cát, các loại muối, phân urê, chlorua, SO42-…

2. Đặc tính phân thải

Việc rửa chuồng trại bằng nước cũng gây khó khăn trong việc thu gom phân khô. Bên cạnh một số hộ gia đình nhà nông thường sử dụng phân chuồng khô để bón ruộng thì đa phần đều không có sự thu gom phân thải. Vì vậy mà ở hầu hết các trang trại đều phải thu gom chung phân và nước thải để xử lý. Trong phân chứa một phần rất nhỏ rác, chất độn và thức ăn dư thừa. Trong quá trình xử lí nước thải trang trại phải xử lí đồng thời cả nước thải và phân thải.

3. Tính cấp thiết cần xử lí nước thải chăn nuôi heo 

Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo nếu không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi heo một cách thỏa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nước thải chăn nuôi heo chứa hàm lượng chất ô nhiễm nguy hiểm, nhiều mầm bệnh, vi khuẩn và vi rút gây bệnh. Nó không chỉ tác động đến môi trường, làm ô nhiễm môi trường đất nước không khí mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

II. Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo

1. Tính chất nước thải đầu vào của nước thải chăn nuôi heo sau Biogas:

TT

Thông số Đơn vị Đầu vào

1

pH 5,5-6,5

2

COD

mg/L

800-1200

3

BOD

mg/L

400-600

4

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/L

800 – 1000

5

Amoni (NH4+)

mg/L

300-500

6 Tổng Nitơ mg/L

350-550

Nguồn: tham khảo từ kết quả phân tích mẫu nước thải từ một số trại chăn nuôi heo ở Đông Nai

2. Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo:

Quý khách hàng vui lòng gọi vào số hotline của công ty Môi trường Thành An (Hotline: 0907071879) để được hỗ trợ tư vấn chi tiết.

Gallery

Sản phẩm